ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวการศึกษาและการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนวการศึกษาและการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
ในโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานฯ ในโครงการครั้งนี้

มีผู้บริหารเเละครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ อย่างล้นหลาม

เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ”TCAS” ประจำปีการศึกษา 2561

แนวการศึกษาและการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

แชร์ข่าวนี้