ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1

ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1
ในวันที่ 29 มกราคม 2563
ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้